SEN Boutique Spa

Menu in Vietnamese (Bảng giá dịch vụ)

Chúng tôi xin trân trọng gửi Quý khách Bảng giá dịch vụ spa & massage tại SEN Boutique Spa.

Xin vui lòng liên hệ đội ngũ chúng tôi để đặt lịch sử dụng dịch vụ theo thông tin sau đây; Hoặc đặt lịch trực tuyến theo đường dẫn sau: Đặt dịch vụ Spa & Massage.

Sen Boutique Spa,
Address: 70 Le Quang Dao Str, My An, Ngu Hanh Son, Danang, Vietnam
Email: [email protected]
Phone: (+84)2363967868
Viber/WhatsApp/Skype: +84 911525511
KakaoTalk/Zalo/WeChat/LINE: senboutiquespa
Website: http://www.senboutiquespa.com
#Sen #SenBoutique #SenBoutiqueSpa #Spa #Danang #Vietnam #온천 #연꽃 #다낭 #마사지 #마사지 #베트남 #스파트리트먼트 #얼굴마사지 #바디마사지

en_US
vi en_US